Referencer i word (Windows og MAC) | Programmer og værktøjer (2023)

Word er en del af office-pakken som bruges til dokument håndtering.

Kategori: Office 365
Brugere: Studerende & Ansatte
Licens: Betalt af UC SYD
Support: UC Service

Indhold

Windows

 • Når du skal indtaste dine referencer løbende
 • Indsætte referencer i teksten
 • Sådan indsætter du sidetal i citatet
 • Brug dine referencer i en ny opgave
 • Sådan laver du en referenceliste

MAC

 • Når du skal indtaste dine referencer løbende
 • Få overblik over dine citater
 • Sådan indsætter du sidetal i dit citat
 • Brug referencerne i en ny opgave
 • Sådan laver du en referenceliste

Sådan refererer du til et websted og lovstof

 • Websted
 • Lovstof

Du skal bruge den fulde version af Word for at arbejde med kilder. Download den gratis når du er studerende ved UC SYD - se mere på itslearning.

Windows

Når du skal indtaste dine referencer løbende:

1. Vælg fanen "Referencer".

2. Vælg den reference du skal bruge under "Typografi".

3. Vælg "Administrer kilder".

Referencer i word (Windows og MAC) | Programmer og værktøjer (1)

I denne vejledning er bogen "Samfundsøkonomi" af Henrik Grell et eksempel på en kilde.

4. Vælg knappen "Ny".

Referencer i word (Windows og MAC) | Programmer og værktøjer (2)

5. Vælg den kildetype du skal bruge f.eks. Bog.

Hvis du ønsker at referere til et websted eller lovstof, så se mere her: Sådan refererer du til et websted og lovstof

6. Herefter udfylder du det nedenunder

7. Til sidst trykker du "Ok".

Referencer i word (Windows og MAC) | Programmer og værktøjer (3)

 1. Hvis der er flere forfattere så skal du vælge knappen "Rediger"
 2. Herefter skal du udfylde efternavn, fornavn og mellemnavn.
 3. Herefter klikker du "Tilføj". Bagefter skriver du endnu en forfatter.
 4. Til sidst trykker du "Ok".

Referencer i word (Windows og MAC) | Programmer og værktøjer (4)

Indsætte referencer i teksten:

 1. Nu vælger du knappen "Indsæt citat".
 2. Herefter vælger du den kilde du skal bruge.
(Video) 40 Ultimate Word Tips og tricks til 2020

Referencer i word (Windows og MAC) | Programmer og værktøjer (5)

3. Sådan kommer det til at se ud i teksten når du har valgt kilden.

Referencer i word (Windows og MAC) | Programmer og værktøjer (6)

Sådan indsætter du sidetal i citatet:

Det er vigtig at du sætter sidetal på referencen i teksten, da dette muliggør, at læseren kan finde referencen i den opgivne tekst.

1. Når citatet står i teksten klikker du på selve citatet.

2. Herefter vælger du "Rediger citat".

Referencer i word (Windows og MAC) | Programmer og værktøjer (7)

3. Herefter vælger du de sider teksten er på. Vi bruger side 1 som eksempel.

4. Til sidst klikker du "Ok".

Referencer i word (Windows og MAC) | Programmer og værktøjer (8)

5. Her ser du hvordan det så ser ud i teksten.

Referencer i word (Windows og MAC) | Programmer og værktøjer (9)

Brug dine referencer i en ny opgave:

Når du skal igang med en ny opgave befinder de gemte kilder sig ikke under den aktuelle liste og du skal derfor ind og finde dem under hovedlisten.

1. Vælg fanen "Referencer"

2. Vælg "Administrer kilder"

3. Vælg den kilde du skal bruge under hovedlisten.

4. Vælg "Kopier".

5. Herefter kan du se den i den aktuelle liste.

Referencer i word (Windows og MAC) | Programmer og værktøjer (10)

Herefter kan du indsætte dine referencer/citater i teksten som ovenstående vejledning beskriver.

Sådan laver du en referenceliste:

1. Vælg fanen "Referencer"

2. Vælg "Bibliografi"

3. Herefter vælger du den slags bibliografi du skal bruge.

Referencer i word (Windows og MAC) | Programmer og værktøjer (11)

4. Nedenfor ser du hvordan det ser ud i en tekst.

5. Herefter kan du se hvordan det ser ud i en referenceliste.

(Video) How To Convert PDF To Word On Mac

Referencer i word (Windows og MAC) | Programmer og værktøjer (12)

MAC

Når du skal indtaste dine referencer løbende

1. Du skal starte med at vælge fanen "Referencer".

Referencer i word (Windows og MAC) | Programmer og værktøjer (13)

2. Nu skal du klikke på den der hedder "Indsæt citat".

Referencer i word (Windows og MAC) | Programmer og værktøjer (14)

3. Nu skal du vælge hvilken kildetype du anvender. Vores eksempel er "Bog".

Hvis du ønsker at referere til et websted og lovstof, så se mere her: Sådan refererer du til et websted og lovstof

4. Herefter noterer du "Forfatter, Rubrik, By, Udgiver, År".

Referencer i word (Windows og MAC) | Programmer og værktøjer (15)

5. Her ser du vores eksempel som er samfundsøkonomi med Henrik Grell. Hvis du skal bruge flere forfattere, så vælger du knappen der hedder "Rediger".

Referencer i word (Windows og MAC) | Programmer og værktøjer (16)

6. Vores eksempel hedder Kaya Simone Hansen. Nu noterer du først "Efternavn, Fornavn og Mellemnavn". Herefter klikker du "enter" på tastaturet.

Referencer i word (Windows og MAC) | Programmer og værktøjer (17)

7. Sådan ser det ud når du har klikket "Enter".

8. Nu klikker du "Ok".

Referencer i word (Windows og MAC) | Programmer og værktøjer (18)

9. Nu er du færdig med at oprette kilden og herefter klikker du "OK".

Referencer i word (Windows og MAC) | Programmer og værktøjer (19)

10. Sådan ser det ud på din word side.

Referencer i word (Windows og MAC) | Programmer og værktøjer (20)

Få overblik over dine citater

1. Vælg knappen der hedder "Citater".

Referencer i word (Windows og MAC) | Programmer og værktøjer (21)

2. Sådan ser det ud i højre side i word. Som du kan se står der "Dobbeltklik for at indsætte". Sådan indsætter du dit citat igen hvis det skal bruges et andet sted i teksten.

Referencer i word (Windows og MAC) | Programmer og værktøjer (22)

Sådan indsætter du sidetal i dit citat

Det er vigtig at du sætter sidetal på referencen i teksten, da dette muliggør, at læseren kan finde referencen i den opgivne tekst.

(Video) Word Advanced Tutorial

1. Du starter med at klikke på din lille "Pil" ved citatet.

2. Herefter vælger du den der hedder "Rediger dette citat".

Referencer i word (Windows og MAC) | Programmer og værktøjer (23)

3. Så vælger du f.eks. side 1 på "Tilføj sider".

4. Nu klikker du "OK".

Referencer i word (Windows og MAC) | Programmer og værktøjer (24)

5. Sådan ser det ud i teksten.

Referencer i word (Windows og MAC) | Programmer og værktøjer (25)

Brug referencerne i en ny opgave

1. For at bruge de referencer du har brugt i en anden opgave til en ny opgave, klikker du ude i højre side under citater på det lille ikon nederst i højre hjørne.

Referencer i word (Windows og MAC) | Programmer og værktøjer (26)

2. Nu vælger du "Citatkildestyring".

Referencer i word (Windows og MAC) | Programmer og værktøjer (27)

3. Sådan ser det ud. Nu klikker du på den kilde du skal bruge under "Hovedlisten".

Referencer i word (Windows og MAC) | Programmer og værktøjer (28)

4. Nu vælger du så "Kopiér".

5. Herefter kan du se den i den "Aktuelle liste".

6. Nu klikker du "Luk".

Referencer i word (Windows og MAC) | Programmer og værktøjer (29)

7. Herefter kan du se de valgte kilder under "Citater" i højre side. Hvis du skal bruge den i teksten, så skal du blot dobbeltklikke på citatet.

Referencer i word (Windows og MAC) | Programmer og værktøjer (30)

Sådan laver du en referenceliste

1. Start med at vælge "Bibliografi"

Referencer i word (Windows og MAC) | Programmer og værktøjer (31)

2. Så vælger du "Bibliografi".

Referencer i word (Windows og MAC) | Programmer og værktøjer (32)

3. Sådan ser det ud med vores kilde eksempel.

Referencer i word (Windows og MAC) | Programmer og værktøjer (33)

Sådan refererer du til et websted og lovstof

Følg vejledningen for Windows: Når du skal indtaste dine referencer løbende indtil pkt. 5 og fortsæt så nedenfor.

Eller følg vejledningen for Mac: Når du skal indtaste dine referencer løbende indtil pkt. 3 og fortsæt så nedenfor.

(Video) Will ChatGPT replace programming jobs?

Websted

1. Du starter med at vælge den lille pil ved "Kildetype".

2. Herefter vælger du "Websted".

Referencer i word (Windows og MAC) | Programmer og værktøjer (34)

3. Du starter med at skrive forfatterne til artiklen, hjemmesiden osv.

4. Herefter skriver du det artiklen eller hjemmesiden hedder. Se vores eksempel nedenfor.

5. Nu skriver du hvilken hjemmeside du har taget det fra f.eks. www.dr.dk

6. Herefter skriver du "År, Måned og Dag".

7. Nu indsætter du webadressen.

8. Herefter klikker du "Ok".

Referencer i word (Windows og MAC) | Programmer og værktøjer (35)

9. Sådan ser det ud når du har klikket ok.

10. Nu klikker du "Luk".

Referencer i word (Windows og MAC) | Programmer og værktøjer (36)

Nu kan du indsætte citatet i teksten samt tilføje en referenceliste.

Lovstof

Du kan også referere til lovstof igennem Word. Lovstof er typisk hentet fra Retsinformation.dk og der kan du finde diverse informationer om lovene. Dette er en vejledning til hvordan man refererer til LOV eller LBK.

1. Du starter med at tilføje en ny kilde som vist tidligere i vejledningen (Når du skal indtaste dine referencer løbende:). Her vælger du den der hedder "Websted".

2. Derefter klikker du "Flueben" ved "Firma Forfatter".

3. Vi har taget udgangspunkt i Bekendtgørelse af Forvaltningsloven og i dette tilfælde er det Justitsministeriet ved "Firma Forfatter". Firma Forfatteren finder man øverst i højre side på selve loven i retsinformation.

4. Ved "Navn på webside" skal du skrive titlen på loven samt lovnummer som vist nedenfor. Lovnummeret finder du øverst i venstre hjørne på retsinformation.

5. Ved "Webstedets navn" skriver du Retsinformation.

6. Herefter skal du tilføje "År, Måned og Dag". Datoerne finder du i lovnummeret.

7. Nu skal du kopiere "URL-adressen" ind, hvilket er selve hjemmesiden.

8. Til sidst klikker du "OK".

Referencer i word (Windows og MAC) | Programmer og værktøjer (37)

9. Nu skal du indsætte citatet i teksten som vist tidligere i vejledningen. Se hvordan det kommer til at se ud nedenfor. . (Indsætte referencer i teksten:).

10. Herefter skal du tilføje kilden til din referenceliste som vist tidligere i vejledningen. Se hvordan det kommer til at se ud nedenfor. (Sådan laver du en referenceliste:)

Referencer i word (Windows og MAC) | Programmer og værktøjer (38)

(Video) Getting started with Podman Desktop | #Chocolatey | Docker Desktop Alternative

Videos

1. Word 2016 Tutorial Complete for Professionals and Students
(Kaceli TechTraining)
2. How to get started with #Azure
(Nilesh Gule)
3. Lesson 2: Getting Arduino Software and using Documentation for SunFounder Arduino Kit | SunFounder
(Robojax)
4. 15 Factor Apps - Logs and Admin Processes | PT 6
(Nilesh Gule)
5. Create Your Own Custom Mac Keyboard Shortcuts
(macmostvideo)
6. Why You Need Microsoft Office 365!
(Sele Training)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Annamae Dooley

Last Updated: 12/23/2022

Views: 5651

Rating: 4.4 / 5 (65 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Annamae Dooley

Birthday: 2001-07-26

Address: 9687 Tambra Meadow, Bradleyhaven, TN 53219

Phone: +9316045904039

Job: Future Coordinator

Hobby: Archery, Couponing, Poi, Kite flying, Knitting, Rappelling, Baseball

Introduction: My name is Annamae Dooley, I am a witty, quaint, lovely, clever, rich, sparkling, powerful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.