Sjogren Expertisecentrum | Wat is Sjögren? (2023)

Het syndroom van Sjögren is een systemische auto-immuunziekte. De ziekte ontstaat in het afweersysteem. Dit afweersysteem heeft als belangrijke taak het opruimen van bacteriën en virussen. Bij het syndroom van Sjögren gaat er iets mis in het afweersysteem. Het afweersysteem richt zich nu deels tegen het eigen lichaam met als gevolg dat er ontstekingsreacties ontstaan.

De oorzaak van het syndroom van Sjögren is niet geheel duidelijk. Er zijn genetische factoren die een rol spelen, in het bijzonder als de diagnose al op kinderleeftijd wordt gesteld. Daarnaast is bekend dat er bepaalde uitlokkende factoren zijn. Hierbij kan worden gedacht aan hormonale schommelingen, virussen of hevige stressfactoren.

Patiënten zijn vaak volwassen wanneer de klachten zich manifesteren, maar in enkele gevallen kunnen ook kinderen en adolescenten al het syndroom van Sjögren ontwikkelen. Bovendien is het geen uitzondering dat patiënten ten onrechte niet of relatief laat de diagnose krijgen. Herkenning van het syndroom wordt gehinderd doordat patiënten uiteenlopende symptomen hebben die ook bij andere ziektebeelden kunnen passen. Daarom is het van groot belang dat patiënten worden gezien in een centrum waar multidisciplinaire expertise aanwezig is op het gebied van het syndroom van Sjögren.

(Video) Sjögren’s Syndrome - Treatment | Johns Hopkins

Sjögren komt ongeveer tien keer vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Het syndroom van Sjögren kan op zichzelf voorkomen, men noemt dit de primaire vorm. Daarnaast kan het syndroom ook voorkomen, naast een andere reumatologische aandoening zoals bijvoorbeeld reumatoïde artritis, men noemt dit de secundaire vorm.

Als een direct gevolg van de ontstekingsreactie klagen vrijwel alle patiënten over een droog gevoel in de ogen en mond. De traan- en speekselklieren worden namelijk bij vrijwel alle patiënten met het syndroom van Sjögren aangetast met een verminderde afscheiding van tranen en speeksel als gevolg. Daarnaast kampen veel patiënten met vermoeidheid en spier-/pees- en gewrichtsklachten. Ook andere lichaamsdelen kunnen worden aangedaan, zoals de longen, lever, nieren, huid, zenuwstelsel en vagina.

Gevolgen van het syndroom van Sjögren

Doordat het syndroom veel verschillende klachten kan veroorzaken, is vrijwel geen patiënt hetzelfde. Daarbij kenmerkt het syndroom zich door dagen dat de klachten relatief mild zijn en perioden dat de klachten hevig zijn. Hieronder volgt een beschrijving van de mogelijke klachten.

Droogheidsklachten komen het meeste voor, gevolgd door vermoeidheid en klachten van spieren en pezen.

(Video) Sjogren's syndrome Usmle : Etiology , Clinical features , Diagnosis , Treatment

Droogheid van de ogen: Door vermindering van traanproductie en een verandering van samenstelling van de tranen, zijn de patiënten minder goed in staat om de ogen voldoende te bevochtigen. Hierdoor kunnen patiënten last krijgen van een zandkorrelgevoel, een branderig gevoel of jeuk. Ontsteking van de ogen of de oogleden komt ook voor. Daarnaast zijn de ogen vaak overgevoelig zijn voor te veel en fel licht, voor wind, airconditioning en rook. Veel patiënten ondervinden ook problemen bij het dragen van contactlenzen. Bij verdriet komen er vaak weinig of geen tranen, waardoor het niet lukt om te huilen. Door de droogheid kan het oogoppervlak ruw worden en in sommige gevallen kan het hoornvlies (het beschermlaagje van de oogbol) beschadigd raken. Er wordt dan gesproken van een keratoconjunctivitis sicca.

Droogheid van de mond: Door vermindering van speekselproductie en een verandering van samenstelling van het speeksel treedt droogheid van de mond op. Dit wordt veroorzaakt door ontsteking en beschadiging van de speekselklieren, bij veel patiënten zijn deze speekselklieren met regelmaat gezwollen. Ook kan er een bacteriële ontsteking van de speekselklieren voorkomen. Door de drogere mond wordt het moeilijker om voedsel door te slikken. Daarom drinken veel patiënten wat bij het eten van ‘droog’ voedsel. Ook is het vaak lastig om langdurig te spreken. Door het gebrek aan speeksel neemt de zelfreiniging van de mond af, hierdoor hopen zich gemakkelijk voedselresten op in de mond, vooral op de overgang van tand naar tandvlees. Hierdoor wordt het gebit extra gevoelig voor tandbederf (tandcariës) en neemt ook de kans op het ontwikkelen van tandvleesontsteking en schimmelinfecties in de mond toe.

Droogheid van de slokdarm:Naast droogheid van ogen en mond, ondervinden veel patiënten klachten van droogheid in de slokdarm en luchtwegen. Droogheid van de slokdarm kan ertoe leiden dat voedsel niet goed wil zakken na het doorslikken. Dit geeft een naar gevoel van kramp.

Droogheid van de luchtwegen:Dit veroorzaakt verschillende klachten. In de neus komen harde, pijnlijke korstjes en beschadiging van het neusslijmvlies voor. In de lagere luchtwegen kan zich taai slijm ontwikkelen, waardoor patiënten het gevoel hebben steeds te moeten kuchen of hoesten om dit slijm weg te krijgen.

(Video) Sjogren’s Syndrome ("Dry Eye Syndrome") | Primary vs. Secondary, Symptoms, Diagnosis and Treatment

Vaginale droogheid: Wanneer de klieren die de vagina bevochtigen ontstoken raken, kan dit vaginale droogte geven. Vaginale droogte veroorzaakt klachten, zoals een branderig gevoel, pijn bij het vrijen en herhaaldelijke schimmelinfecties van de vagina. Voor sommige vrouwen is het vrijwel onmogelijk om nog tampons te gebruiken.

Vermoeidheid: Vrijwel alle patiënten hebben in meer of mindere mate last van vermoeidheid. Deze vermoeidheid kan zeer invaliderend zijn en is een uiting van het syndroom van Sjögren zelf. Deze klacht wordt vaak versterkt door bijkomende ongemakken, zoals slecht slapen door wakker worden van droge ogen, een droge mond, het ’s nachts moeten plassen ten gevolge van veel water drinken, of pijnklachten van spieren, gewrichten of zenuwen. Ook wordt vermoeidheid soms versterkt doordat het hebben van een chronische ziekte invloed heeft op de psychische gesteldheid. Vermoeidheid bij het syndroom van Sjögren is niet te vergelijken met vermoeidheid na een drukke dag of na een nacht slecht slapen en kan zich zeer grillig gedragen. Dit houdt in dat de meeste patiënten minder belastbaar zijn en een nieuwe balans moeten vinden tussen activiteiten en rust.

Klachten van spieren en pezen: Er kan sprake zijn van pijn en stijfheid in de spieren en pezen, maar ook ontsteking met zwelling komt voor. De stijfheid, ontsteking en/of zwelling veroorzaken pijn bij zowel stilzitten als bewegen, maar vaak verbeteren de klachten als de patiënt enige tijd in beweging is. Het kan erg pijnlijk zijn om ’s nachts op bijvoorbeeld de pijnlijke schouders of heupen te liggen.

Gewrichtsklachten: De gewrichten kunnen pijnlijk zijn, maar ook ontsteking met zwelling en warmte van het gewricht komt voor. Patiënten hebben hierbij klachten van ochtendstijfheid en komen pas ‘op gang’ als zij een tijdje in beweging zijn of bijvoorbeeld een warme douche hebben genomen. Ook nachtelijke pijn komt hierbij voor.

(Video) Sjögren’s Syndrome : Signs and Symptoms

Huidklachten: De huid is vaak droog. Ten gevolge van de specifieke antistoffen die bij het syndroom van Sjögren vaak worden aangetroffen in het bloed (zoals SSA- en SSB antistoffen), zijn patiënten gevoeliger voor hevige reacties op UV-straling uit zonlicht. Echter, ook in het licht van een zonnebank komt UV-straling voor! De reactie kan zich beperken tot een hevige huidreactie, lijkend op een zonlichtallergie, maar kan het afweersysteem ook dusdanig activeren dat patiënten er koorts van krijgen, zich ziek voelen en een opvlamming van het Sjögren syndroom krijgen. Het vermijden van langdurige blootstelling aan UV-staling en het trouw gebruiken van zonnebeschermingscrème met factor 50 is van groot belang. Met name in het voorjaar is de UV sterkte erg hoog.

Daarnaast kan huidontsteking in de vorm van rode puntjes (petechiën) voorkomen, dit heeft te maken met ontsteking van de bloedvaten (vasculitis). Uitlokkende factoren zijn langdurig staan, warmte en vliegreizen. Ook kan de huiduitslag groter van vorm zijn en een rood/paarse kleur hebben (purpura).

Kou en verkleuring van handen en voeten: Bij temperatuurswisselingen of hevige emoties kunnen de uiteinden van de bloedvaatjes in handen en voeten verkrampen. Dit wordt het fenomeen van Raynaud genoemd. Hierdoor kunnen de handen en voeten steenkoud aanvoelen, maar ontstaan ook verkleuringen. Vaak eerst wit, gevolgd door een blauwige kleur en uiteindelijk een rode verkleuring van de aangedane huid. Dit geeft een vervelend of zelfs pijnlijk gevoel. Wanneer deze klacht in hevige mate aanwezig is kunnen ook wondjes van de huid en beschadiging van nagels en nagelriemen ontstaan.

Klachten van het zenuwstelsel: Betrokkenheid van het zenuwstelsel komt iets minder vaak voor, maar kan zeer verschillende uitingsvormen hebben. Een aantal worden hieronder beschreven. Aantasting van zenuwuiteinden kan zich uiten in een veranderd gevoel in handen en/ of voeten, zoals doofheid, tintelingen of een brandend gevoel. Ook kan het voelen of er iets onder de huid kruipt of is het onprettig om het beddengoed op de huid te voelen. Een verstoring in de regulatie van de lichaamstemperatuur kan voorkomen. Patiënten zijn in dit geval of te koud, of voelen zich vaak te warm met een lichaamstemperatuur rond de 38°C. Ook kan het voorkomen dat patiënten koorts hebben en ’s nachts wakker worden, nat van het zweet.

(Video) 10 Signs of Sjogren's Syndrome - a very complex autoimmune disease

Controle over de blaas wordt aangestuurd vanuit het zenuwstelsel, wanneer dit is aangetast hebben patiënten een verminderde controle over het plassen. In zeldzame gevallen kunnen klachten ontstaan die gepaard gaan met uitvalsverschijnselen.

Klachten aan de inwendige organen: Betrokkenheid van de organen komt in mindere mate voor, maar behoort wel tot de meer ernstiger uitingen van het syndroom van Sjögren.

 • Longen : dit uit zich vaak in kortademigheid, een verminderde inspanningstolerantie en/of hevige hoestbuien.
 • Maag en darmen: patiënten met een verminderde speekselproductie hebben vaker klachten van het maagzuur. Dit komt doordat speeksel het maagzuur neutraliseert en op deze manier de slijmvliezen beschermt tegen het brandende maagzuur. Veel patiënten kampen met gevoelige darmen, waarbij niet alle voedingsstoffen worden verdragen. De klachten variëren van een opgeblazen gevoel met buikkrampen tot coeliakie (intolerantie voor gluten).
 • Lever: ook de lever kan betrokken zijn bij het syndroom van Sjögren. Dit uit zich in afwijkingen van de leverfunctie. Dit is te zien in het bloed. Hierbij kunnen ook specifieke antistoffen in het bloed worden aangetroffen. Patiënten ervaren hiervan vaak geen klachten.
 • Nieren: wanneer de nieren zijn aangetast ontstaan er afwijkingen van de nierfunctie. Dit is te zien in het bloed en de urine. De nieren gaan stoffen uitscheiden in de urine, die normaal gesproken in het lichaam horen achter te blijven, zoals eiwitten en rode bloedcellen. Patiënten ervaren hiervan vaak geen klachten.
 • Blaas: in de slijmvliezen van de blaaswand kan ontsteking ontstaan ten gevolge van het syndroom van Sjögren. Dit geeft klachten die lijken op een blaasontsteking (vaak moeten plassen, pijn bij het plassen), zonder dat er bacteriën in de urine worden aangetroffen.

MALT-lymfoom: Patiënten hebben een verhoogde kans op ontwikkeling van een zogenaamd MALT lymfoom (mucosa associated lymphoid tissue). Dit type lymfoom ontwikkelt zich meestal in de grote oorspeekselklier, maar kan ook in lymfeklieren, longen, maag of beenmerg voorkomen. Het wordt beschouwd als een vergevorderde uiting van het syndroom van Sjögren. Wanneer de patholoog onder de microscoop naar dit weefsel kijkt is de kenmerkende Sjögren-ontsteking te zien. Echter, de ontstekingscellen hebben zich gegroepeerd en klompjes cellen gevormd. De term MALT-lymfoom komt dan ook voort uit het beeld wat zichtbaar is onder de microscoop. Patiënten hebben met regelmaat een harde zwelling in de speekselklieren die langzaam groter wordt. Het komt ook voor dat er geen klachten zijn en dat het MALT-lymfoom tijdens een reguliere controle wordt aangetoond.

FAQs

What percentage of Sjogren's patients are seronegative? ›

Seronegative Sjogren's is common, comprising up to 50% of all cases (6).

What is needed to confirm Sjogren's syndrome? ›

To make a Sjögren's syndrome diagnosis, doctors must see specific antibodies (blood proteins) in your blood. They also need to see a pattern of inflammation, found most often on the salivary glands of your lips, which is characteristic of Sjögren's syndrome.

What percentage of Sjogren's patients develop lymphoma? ›

Non-Hodgkin's lymphomas (NHL) occur in approximately 2.7–9.8% of pSS patients and recent data reported that NHL risk increases 2.2% per year of age with a 4.3-fold increased risk in pSS compared with the general population.

How do you calculate the focus score for Sjögren's syndrome? ›

Focus score is calculated by counting the number of foci, whose area is delineated within the black lines, dividing by the whole glandular surface area in mm2 and multiplying by 4 to give the number of foci per 4 mm2 over the whole glandular area.

Can you have mild sjogrens? ›

Symptoms can be mild, moderate or severe, and the progression is often unpredictable. Women are most commonly affected by Sjogren's syndrome. There is no cure, but it can be managed effectively. In rare cases, organs such as the liver and kidneys may be involved, which can increase the severity of the condition.

Is seronegative better than seropositive? ›

Seropositive vs. Seronegative: Which is worse? In the debate about whether seropositive or seronegative patients have more severe disease, study results are mixed. A Dutch study found that people with seronegative disease had significantly more inflammation and disease activity than those with seropositive RA.

What are the markers for Sjogren's? ›

A blood test can detect specific antibodies—immune system proteins that normally bind to harmful substances—that may signal autoimmune diseases. The antibodies associated with Sjogren's include anti-Ro (SS-A) and anti-La (SS-B) antibodies, rheumatoid factor, and antinuclear antibodies.

Can Sjogren's be misdiagnosed? ›

Sjögren's often is undiagnosed or misdiagnosed. The symptoms of Sjögren's may mimic those of menopause, drug side effects, allergies, or medical conditions such as lupus, rheumatoid arthritis, fibromyalgia, chronic fatigue syndrome, and multiple sclerosis.

How accurate is the blood test for Sjogren's syndrome? ›

SS-A antibodies are found in approximately 60-80% of Sjögren's syndrome patients. SS-B antibodies are less common, being found in approximately 30-50% of Sjögren's syndrome patients.

What neurological problems does Sjogrens cause? ›

The observed neurological symptoms include paresis of limbs, aphasia, ataxia, and internuclear ophthalmoplegia; their course is chronic, relapsing-remitting, similar to multiple sclerosis (MS).

What glands swell with Sjogren's? ›

Sjögren's syndrome attacks the salivary glands that produce tears and saliva, leading to dry eyes and a dry mouth, along with swelling.

Does having Sjogren's mean you are immunocompromised? ›

Not all Sjögren's patients have compromised immune systems. This specific risk factor is for those who regularly take drugs to suppress the immune system.

What is a normal Sjogren's antibody? ›

Optimal Result: 0 - 0.9 AI.

Can you have Sjogrens with negative SSA and SSB? ›

Highlights. Sjögren's syndrome negative for anti-SSA/SSB antibodies, showed a lower risk of lymphoma. Sjögren's syndrome negative for anti-SSA/SSB showed a lower prevalence of salivary gland swelling or purpura. Younger patients with anti-SSA/SSB and rheumatoid factor showed the highest risk of lymphoma.

What is the normal range for SSA antibody? ›

The upper limit of quantification for this test is >240 units/mL for anti-SSA and >340 units/mL for anti-SSB. Normal range for both antibodies is <7 units/mL.

How fast does sjogrens progress? ›

Sjögren Syndrome is a chronic disease that progresses very slowly over time. Because of this, there may be a period of up to 10 years between the onset of symptoms and the diagnosis of the disease.

Are there different stages of Sjogren's? ›

We divided SS patients into three stages: stage I is glandular SS, stage II is extraglandular SS, and stage III is extraglandular SS with lymphoid malignancy. The lymphoaggressive nature of the disease appears to lead SS patients from stage I to II and from stage II to III.

Can you have Sjogren's without dry eyes and mouth? ›

Sjögren's syndrome may affect only the eyes or only the mouth or it may be more general. One out of three people who have Sjögren's syndrome also have arthritis. A person may have signs of a rheumatic disease, but not have the dry eyes or mouth associated with some forms of Sjögren's.

Is seronegative RA less severe? ›

Seronegative rheumatoid arthritis is associated with a milder course of progression compared to seropositive disease.

What is the best treatment for seronegative arthritis? ›

The symptoms of seronegative rheumatoid arthritis can be treated with NSAIDs medications, like ibuprofen. NSAIDs are nonsteroidal anti-inflammatory drugs that reduce inflammation and alleviate pain associated with joint swelling.

What does seronegative arthritis feel like? ›

The symptoms of seronegative RA are similar to those of seropositive RA. They include: tenderness, swelling, and redness in the joints. stiffness, especially in the hands, knees, ankles, hips, and elbows.

What labs are abnormal with Sjogren's? ›

These include the antinuclear antibody (ANA) and the Sjögren's-associated Ro/SSA and La/SSB antibodies. Rheumatoid factor (another kind of antibody) may also be present.

Why is Sjogren's hard to diagnose? ›

Sjögren's can be challenging to recognize or diagnose because symptoms of Sjögren's may mimic those of menopause, drug side effects, or medical conditions such as lupus, rheumatoid arthritis, fibromyalgia, chronic fatigue syndrome, and multiple sclerosis and thus makes receiving a prompt diagnosis difficult.

What is an early Sjogren's syndrome profile? ›

Early Sjogren's Syndrome Profile - Sjogren's syndrome (SS) is a systemic autoimmune disease in which loss of salivary gland and lachrymal gland function is associated with hypergammaglobulinemia, autoantibody production, mild kidney and lung disease and eventually lymphoma.

What diseases can mimic Sjogren's? ›

Importantly, evaluate the patient for disorders associated with Sjögren syndrome, including the following:
 • AIDS.
 • Rheumatoid arthritis.
 • Systemic lupus erythematosus (SLE)
 • Scleroderma.
 • Polymyositis.
 • Primary biliary cirrhosis.
 • Thyroiditis.
 • Chronic active hepatitis.
Mar 4, 2021

Can an eye doctor diagnose Sjogren's? ›

Diagnosis of Sjögren's Syndrome

A rheumatologist (a specialist in autoimmune diseases) may diagnose the disease. However, an ophthalmologist (eye doctor) or a dentist may also perform certain tests to help make the diagnosis.

What other autoimmune diseases are associated with Sjogren's syndrome? ›

Sjögren's can be accompanied by other autoimmune connective tissue disorders, such as systemic lupus erythematosus, rheumatoid arthritis, scleroderma, autoimmune thyroid disease, antiphospholipid syndrome, sarcoidosis, and celiac disease.

What is the best medicine for Sjögren's syndrome? ›

Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) such as ibuprofen are recommended for the joint pain that may accompany Sjögren's syndrome. Low-dose steroids such as prednisone can also reduce joint pain.

Can a neurologist diagnose Sjogren's? ›

Rarely, Sjogren syndrome can present with neurologic symptoms in the setting of minimal to absent ocular and oral dryness. In these cases, primary care physicians and neurologists need to have a high index of suspicion for Sjogren syndrome and consider autoantibody testing and rheumatologic evaluation.

Can Sjogren's affect your legs? ›

Sjögren's syndrome can also cause swollen or painful joints, muscle pain or weakness, dry skin, rashes, brain fog (poor concentration or memory), numbness and tingling sensations in the arms and legs due to nerve involvement, heartburn, kidney problems and swollen lymph nodes.

What is the root cause of Sjogren's syndrome? ›

Most researchers believe that primary Sjögren's syndrome is triggered by a combination of genetic and environmental factors. Certain people are born with specific genes that make them more vulnerable to a faulty immune system.

What is the most common associated disorder with Sjögren syndrome? ›

Rheumatic disease.

It's common for people who have Sjogren's syndrome to also have a rheumatic disease — such as rheumatoid arthritis or lupus.

What does hydroxychloroquine do for Sjogren's? ›

It's used in people with Sjogren's syndrome, rheumatoid arthritis, and lupus to relieve joint pain, fatigue, and rashes. It may take up to 12 weeks for you to notice the effects of hydroxychloroquine. Hydroxychloroquine is safe, even for pregnant women with Sjogren's syndrome.

What can make Sjogrens worse? ›

Avoiding foods that tend to exacerbate symptoms including alcohol, caffeine, acidic foods, and spicy foods.

What does Sjogren's do to your lungs? ›

The pulmonary manifestations of Sjögren's syndrome include airway abnormalities, interstitial lung disease (ILD) and lymphoproliferative disorders (table 1). Lung involvement occurs in ∼9–20% of patients. Subclinical lung disease is even more frequent, including small airway disease and airway inflammation [5].

Does Sjogren's affect other organs? ›

In addition, Sjogren's syndrome may cause skin, nose, and vaginal dryness, and may affect other organs of the body including the kidneys, blood vessels, lungs, liver, pancreas, and brain.

Can Sjogren's go into remission? ›

While there is no cure, Sjogren's syndrome can go into remission and symptoms can be inconsistent. Some who suffer may experience severe symptoms while others have mild symptoms.

How can I prevent Sjogren's from getting worse? ›

Lifestyle and home remedies
 1. Don't smoke. Smoking can irritate and dry out your mouth.
 2. Increase your fluid intake. Take sips of fluids, particularly water, throughout the day. ...
 3. Stimulate saliva flow. Sugarless gum or citrus-flavored hard candies can boost saliva flow. ...
 4. Try artificial saliva. ...
 5. Use nasal saline spray.
Aug 2, 2022

What tests confirm Sjogren's? ›

Blood and urine tests, to look for the presence of antibodies common in Sjögren's syndrome. The results of an ANA (antinuclear antibody) test will determine if you have an autoimmune disorder. Schirmer's test, to see if your tear glands are producing enough tears to keep your eyes moist.

Can you have Sjogren's antibodies and not have Sjogren's? ›

Blood tests

In Sjögren's syndrome, the immune system produces antibodies that attack healthy areas of the body. These can be found during a blood test. But not everyone with Sjögren's syndrome has these antibodies, so you may have the condition even if a blood test does not find them.

How do I know if my sjogrens is primary or secondary? ›

Primary Sjögren syndrome occurs in the absence of another underlying rheumatic disorder, whereas secondary Sjögren syndrome is associated with another underlying rheumatic disease, such as systemic lupus erythematosus (SLE), rheumatoid arthritis (RA), or scleroderma.

Is a lip biopsy necessary to diagnose Sjogren's? ›

Labial salivary gland biopsy (LSGB) is the most important diagnostic tool for the diagnosis of Sjögren's syndrome (SS), but its diagnostic value is rarely studied.

Does Sjogren's cause small fiber neuropathy? ›

Sjögren patients can suffer from severe neuropathic pain, with small-fiber neuropathy causing lancinating or burning pain which can disproportionately affect the proximal torso or extremities, and the face (ie, in a "non-length-dependent distribution").

What is a positive result for Sjögren's? ›

Antinuclear Antibody (ANA): The ANA test is positive in the majority of Sjögren's syndrome patients. However, a positive ANA test is also common in healthy individuals. The ANA test is most commonly performed using a technique that involves immunofluorescent staining of human cells grown in tissue culture (Figure 3).

What is a high Sjogren's anti SSA? ›

What does it mean to have elevated Sjögren's antibodies? Elevated Sjögren's antibodies—anti-SS-A and anti-SS-B—are suggestive of inflammatory connective tissue disease. Elevated results on this test may indicate Sjögren's syndrome or another autoimmune disease such as lupus or rheumatoid arthritis.

Does a positive SSA mean you have sjogrens? ›

A positive result for SSA (Ro) or SSB (La) antibodies is consistent with connective tissue disease, including Sjogren syndrome, lupus erythematosus (LE), or rheumatoid arthritis.

Can sjogrens be seronegative? ›

Patients who meet criteria for primary Sjogren's but do not have detectable antibody to either anti-Ro/SSA or anti-La/SSB are considered seronegative.

Can you have Sjogren's with negative antibodies? ›

In Sjögren's syndrome, the immune system produces antibodies that attack healthy areas of the body. These can be found during a blood test. But not everyone with Sjögren's syndrome has these antibodies, so you may have the condition even if a blood test does not find them.

Can you have sjogrens with negative SS-A? ›

Accordingly, 20-40% of Sjögren's syndrome patients may lack SS-A and/or SS-B antibodies. The finding of SS-A and/or SS-B antibodies is not specific to Sjögren's syndrome patients. These antibodies may also be found in patients with systemic lupus and occasionally in other autoimmune diseases, such as myositis.

How common is seronegative RA? ›

(An estimated 20% of RA patients are seronegative.) Although, either test (RF or anti-CCP) can still come back as positive when RA is not present. This is when your rheumatologist may order X-rays and perform physical exams to assess your joints and identify the signs of RA.

Can you have Sjogren's with negative SS-A and SSB? ›

Highlights. Sjögren's syndrome negative for anti-SSA/SSB antibodies, showed a lower risk of lymphoma. Sjögren's syndrome negative for anti-SSA/SSB showed a lower prevalence of salivary gland swelling or purpura. Younger patients with anti-SSA/SSB and rheumatoid factor showed the highest risk of lymphoma.

Which autoantibody is highly specific for Sjogren syndrome? ›

Commonly described autoantibodies in Sjögren's syndrome. Anti-Ro/SSA and anti-La/SSB are considered hallmarks of the disease and are associated with systemic disease, but are also present in the sera of SLE patients.

Can Sjogren's cause neuropathy? ›

Sjögren patients can suffer from severe neuropathic pain, with small-fiber neuropathy causing lancinating or burning pain which can disproportionately affect the proximal torso or extremities, and the face (ie, in a "non-length-dependent distribution").

Is seronegative arthritis less severe? ›

Seronegative rheumatoid arthritis is associated with a milder course of progression compared to seropositive disease.

What does seronegative RA feel like? ›

The symptoms of seronegative RA are similar to those of seropositive RA. They include: tenderness, swelling, and redness in the joints. stiffness, especially in the hands, knees, ankles, hips, and elbows.

Can seronegative RA go into remission? ›

People without RF or ACPA — those who have so-called seronegative rheumatoid arthritis — have a greater chance of remission. Whether or not bony damage from RA can be seen on X-rays when you are first diagnosed. (The less damage present at diagnosis, the better your chance of remission.)

Videos

1. Sjogren's Syndrome | Eye Doctor Explains Sjogren's Disease and Sjögren's Syndrome Symptoms
(Eye School with Dr. D)
2. Sjögren's syndrome
(Dr. Andras Fazakas)
3. Sjögren's Syndrome - Disease Overview | Johns Hopkins
(Johns Hopkins Rheumatology)
4. Venus Williams US Open 2011: Tennis Star Explains Leaving Tournament due to Sjogren's Syndrome
(ABC News)
5. 12/10/2021: Sjögren’s: Beyond the Basics
(UW Department of Medicine)
6. Sjögren Syndrome | Rheumatology
(Medicosis Perfectionalis)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Edmund Hettinger DC

Last Updated: 12/12/2022

Views: 5637

Rating: 4.8 / 5 (58 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Edmund Hettinger DC

Birthday: 1994-08-17

Address: 2033 Gerhold Pine, Port Jocelyn, VA 12101-5654

Phone: +8524399971620

Job: Central Manufacturing Supervisor

Hobby: Jogging, Metalworking, Tai chi, Shopping, Puzzles, Rock climbing, Crocheting

Introduction: My name is Edmund Hettinger DC, I am a adventurous, colorful, gifted, determined, precious, open, colorful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.